Egzamin kompetencji

Na końcu nauki w gimnazjum uczniów czeka test kompetencji. Od niedawna prócz testu humanistycznego i matematyczno – przyrodniczego muszą pisać też egzamin z języka angielskiego. Nauka angielskiego w gimnazjum opiera się niemal na szlifowaniu umiejętności jak chociażby słuchanie, czytanie i w niewielkim stopniu pisanie. Nauka angielskiego nie obejmuje z kolei mówienia, w tak wysokim stopniu jak ma to miejsce w liceum, gdy maturzysta musi zdać egzamin ustny. Nauka angielskiego w gimnazjum jest co za tym idzie czysto teoretyczna, zupełnie zbędna za granicą, jednakże stanowi istotę do nauki języka w liceum. Test kompetencji z języka angielskiego składa się z kilkunastu zagadnień. Część z nich polega na odpowiedzi do tekstu. Pytania są w postaci testowej. Znanym zadaniem jest też przyporządkowanie tytułów do osobnych paragrafów. Zadanie to ma sprawdzić umiejętność czytania ze zrozumieniem. Na początku odbywa się część słuchowa, a więc odsłuchanie nagrania, a w następnej kolejności zaznaczenie odpowiedzi. Jeśli chodzi o zręczność pisania to może się zdarzyć opis obrazka. Uczeń ma dopiero za zadanie zapisać co spostrzega na zdjęciu, okoliczności i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe umieszczone w poleceniu do zadania.