Kurs językowy

Kurs językowy jest kosztowny, lecz dzięki niemu nauka angielskiego jest znacznie łatwiejsza i postępuje szybciej, no chyba, iż kursant nie poświęca wystarczająco dużo czasu. Nauka angielskiego wymaga opanowania ważnych zdolności językowych i poszerzenia zasobu słownictwa. Na kursie lingwistycznym właśnie na takie zdolności kładzie się akcent. Na kursie językowym nauka angielskiego odbywa się w grupach niewielkich, dzięki temu pedagog może poświęcić słuchaczowi więcej czasu, co przekłada się na lepsze efekty. Kursy językowe są wybierane przez uczniów niezwykle często. Niektóre kursy lingwistyczne przygotowują do wyjazdu za granicę do pracy i obejmują podstawy języka angielskiego. Inne zaś powstały z myślą o maturzystach i przygotowują uczniów szkół średnich do matury. Są też takie, które obejmują materiał od szczebla A1 do szczebla C2, a więc od początkującego, do zaawansowanego. Niemniej w kursach tego gatunku większy akcent kładzie się na gramatykę i słownictwo jak i mówienie, mniej na czytanie, pisanie i słuchanie, co niestety jest wadą takich programów.